Tietosuojaseloste

Laadittu 07.05.2018. Viimeisin muutos 5.2.2019.

Tämä on Nikander ja Wiinikka Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Nikander ja Wiinikka Oy
Pöytäsarankatu 1
33900 Tampere
Tietosuojavastaava
Sami Nikander
sami.nikander@nikander.com
TEL. +358 40 739 9181
ALV rek. 0154529-9
Asiakaspalvelu 010 8203313
Arkisin 8:30 - 15:30

Rekisterin käsittelijä Oscar SoftWare Oy. Rekisterinpitäjä on vastuussa rekisterin tietosuojasta, eikä voi kerätä henkilötietoja ilman lupaa. Rekisterin käsittelijä käyttää henkilörekisteriä rekisterin pitäjän toimeksiannosta.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen, et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi.
Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

    sinä itse
    yhtiömme ja sen työntekijät
    yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta (Oscar SoftWare Oy)
    maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun (Paytrail Oyj, Klarna)
    kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle (Posti Group Oyj, Matkahuolto Oy)
    tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme (SolidiaTilit Oy)
    tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme (Tarkastamo Oy, Katja Latva-Pirilä KHT)
    verkkosivujemme toimintaan kuuluvat muut tahot esim. Tawk.to -chat - toiminto

Säilytämme henkilötietojasi:

    verkkokaupassa vähintään viiden vuoden ajan
    sähköpostiarkistosssa vähintään seitsemän vuoden ajan
    kirjanpitoaineistossa vähintään seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

    oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
    oikeus tietojen oikaisemiseen
    oikeus käsittelyn rajoittamiseen
    oikeus vastustaa käsittelyä
    oikeus peruuttaa suostumus
    oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.